Opvallendste nieuwkomer is de afdeling '1815-2000+ Moderne Stad', waar het verleden steeds dichter bij komt: van veel arme Amsterdammers die sloofden voor weinig rijke stadsgenoten via de opkomst van de stoomscheepvaart. de Wereldoorlogen. Cobra. Provo en Schiphol tot wonen in de Bijlmermeer.

Veel van de archeologische vondsten uit de zompige Amstelmonding bodem zijn nog nooit eerder tentoongesteld

De afdeling Machtige Stad omvat de grootste tijdspanne: 1550-1815. Onze beroemde grachtengordel kwam in deze periode lot stand. De stad werd na de Alteratie wat wereldser en met de groeiende handelsactiviteiten ook kosmopolitischer.

Ook vind je op deze afdeling het model van de nooit gerealiseerde toren van de Nieuwe Kerk en het oude Munt-carillon. omdat bezoekers met lef desgewenst kunnen bespelen.

Amsterdam Historisch Museum vernieuwd
Amsterdam Historisch Museum vernieuwd
Amsterdam Historisch Museum vernieuwd
Amsterdam Historisch Museum vernieuwd
Amsterdam Historisch Museum vernieuwd

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam