De opvallendste verandering is de aanpassing van het stopbord. Het Engelse woord ‘Stop’ wordt vervangen door het Duitse (en volgens gelijkgeschakelde kranten ‘krachtiger’) woord ‘Halt’. Ook worden er nieuwe voorrangsregels ingevoerd, waarbij de fietser er bekaaid vanaf komt. Gemotoriseerd verkeer krijgt altijd voorrang, ongeacht de rijrichting. Voertuigen van de Weermacht en de Waffen-SS staan boven de wet: zij gaan altijd voor.

De Amsterdamse politie voorziet chaos. Op drukke plekken in de stad staan op 9 december politieagenten, die het verkeer volgens de nieuwe regels over pleinen en kruispunten moeten dirigeren. Zij zullen vooral streng op letten dat de trams door kunnen rijden en niet gehinderd worden door ‘de fietsjongens, die overal wel een gaatje vinden om door te kunnen glippen, [en zo] den chaos (...) grooter zullen maken.’

De (legale) kranten, die in 1941 per definitie positief schrijven over Duitse maatregelen, zijn ondanks alles enthousiast. De verslaggever van Het Nationale Dagblad is vooral positief over de ‘uniformiteit der regelgeving’ en schrijft tevreden: ‘Een Amsterdammer, die in Den Haag vertoeft, zal daar in de toekomst precies dezelfde verkeersvoorschriften moeten volgen, als hij in de hoofdstad gewend is.’

Beeld: Een politieagent bij het nieuwe 'Halt'- bord. 1941. Stadsarchief Amsterdam.