Amsterdamse kranten en tijdschriften in 1900

NIEUWS VOOR IEDEREEN

Een van de oudste volkskranten sneuvelde op de drempel van de 20ste eeuw. 'Het Nieuws van de(n) Dag' - opgericht in 1870 en in 1923 ingelijfd door 'De Courant' - verscheen 14 februari voor het laatst. Net als nu was ook rond 1900 abonneewerving een lastige klus. De uitgevers van toen  bedachten de vreemdste dingen om nieuwe lezers te winnen.
 

Mijn titel 'Nieuws voor iedereen· is ontleend aan het l7de hoofdstuk van Op liet breukvlak van twee  eeuwen (1967). het opus magnum van Jan Romein. Het is te zien als motto. zelfs een motto met een  dubbele betekenis. Zonder werkwoord kan 'nieuws voor iedereen' uitgevers en journalisten aansporen  er voor te zorgen dat er nieuws voor iedereen is.
 

De dagbladuitgevers noemden zich graag 'courantiers' en onderscheidden zich van de tijdschriftuitgevers door een langere traditie

Zo bedoelde Romein het in ieder geval in zijn hoofdstuk over de moderne massapers. Deze rustte op  de zuilen kapitaal en techniek en noodzakelijkerwijs op het bestaan van 'de massa'. En. zo voeg ik er als voorwaarden aan toe: uitgevers met visie en journalisten met talent. Zonder de in hen belichaamde factor arbeid waren geen kranten en tijdschriften van de persen gekomen.
 

Beide typen ondernemers hadden echter een goed gevoel voor de polsslag van het fin de siècle en probeerden inventief hun geluk op zowel de lezers- als de adverteerdersmarkt. Vrije concurrentie tussen kranten en tijdschriften als categorieën printmedia, maar ook tussen de individuele titels was een onaantastbaar.

Lees hier het complete artikel als PDF

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Economie Onderwijs Politiek
Editie:
April
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1800-1900 1900-1950 1950-2000
Rubriek:
Verhaal