Amsterdam, 5 juli 1895. Artis laat weten:

"In de maand Juni werden de verzamelingen van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’ met de volgende geschenken verrijkt:
Voor de D i e r g a a r d e : Een vaalblauwe papegaai (Psitaccus fuseus) van mevr. Trip, alhier; een roodkuif kakatoe (Cacatua moluccensis), van H.M. Huidekoper, alhier; een landschildpad (Testuda graeca), van A. Verieveldt, alhier; een dito van N. Pover, alhier; een Arabische gazelle (Gazella arabica) van mevr. E. M. Dapunte-Biben, te Smyrna; een marmotje (Cacia porcellus) van J. de Bont, alhier; een grauwe klauwier (Enneoetonus collurio) van H. Boet, alhier; een lijster (tardus musicus) van J. van Oort, alhier; een Somali-struisvogel ((Struchio molybdophanes) van prof. dr. Max Weber, alhier; een egel ((Erinaraeus europeus) van Joh. M.C.A. Engelhart, te Wenum; twee kruisbekken ((Loxia curcirostra) van F.J. Solkes, alhier; drie Virginische kwartels [Ortix virginianus), zeven muschduifjes (Chaemepelia passerina), drie duiven (Columba) van Max Matty, te Iacmel (Haiti); een Awaconda Boas (Eunectes murinus) van kapt. M.P. v.d. Est, alhier; een West-Indische schldpad (Testudo tabulata) en drie bijters (Conurus pertinax) van A. Zwarts, alhier. (…)
Voor het A q u a r i u m: een groote modderkruiper (Cobitis fossilis) van H. vaa Aalst, alhier.
Voor het M u s e u m : een collectie insecten uit Suriname, van P.J. Solkes, alhier."

 

Artis, Plantage Kerklaan 40. Vogels in Artis. Half-stereofoto. Collectie Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Rubriek:
Actueel

Gerelateerd

8 augustus 1955. Stakende havenarbeiders raken slaags met de politie
8 augustus 1955. Stakende havenarbeiders raken slaags met de politie
Actueel 8 augustus 2020
1 augustus 1941. Naaktloper op het Leidseplein
1 augustus 1941. Naaktloper op het Leidseplein
Actueel 1 augustus 2020
28 juli 1928. Opening Olympische Spelen in Amsterdam
28 juli 1928. Opening Olympische Spelen in Amsterdam
Actueel 28 juli 2020