Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 26 juni 1920:

In het Algemeen Handelsblad: "De Bond van Hote!-, Café- en Restaurantleden heeft heden de staking geproclameerd voor het kellnerspersoneel van het Restaurant de la Monnaie in de Kalverstraat [228 – red. ]. Door het bestuur van genoemden Bond wordt meegedeeld dat de oorzaak van het conflict is een rancunemaatregel, door den pachter van genoemd café-restaurant genomen.
Met de Vereeniging van werkgevers in het restaurantbedrijf is overeen gekomen dat de kellners een loon zouden hebben van f 30 per maand. Volgens de mededeelingen van den Bond wilde de pachter dit loon op f 15 terugbrengen.
Na conferenties tusschen de besturen der werkgevers- en werknemersorganisaties is op die loonsvermindering teruggekomen.
De pachter heeft echter onmiddellijk daarna het geheele personeel. met een maand opzegging, uit zijn dienst ontslagen,
Vandaar dat de werknemersorganisatie, dit ontslag beschouwende als een rancune-maatregel, heden de staking voor de kellners van dit restaurant heeft geproclameerd."

 

 

Illustratie: De Kalverstraat bij de Munt in 1920, Ets van Eugene Rensburg, Restaurant de la Monnaie is het derde pand van rechts. (Stadsarchief Amsterdam).

Delen:

Rubriek:
Actueel

Gerelateerd

De parkeermeter is vandaag jarig
De parkeermeter is vandaag jarig
Actueel 16 juli 2021
Een onverwachte hoge gast boven Amsterdam
Een onverwachte hoge gast boven Amsterdam
Actueel 9 juli 2021
Ons Amsterdam verhuist!
Ons Amsterdam verhuist!
Actueel 17 juni 2021