Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 14 juni 1912:

B&W dragen privaatdocentt dr. L.E.J. Brouwer voor als buitengewoon hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, alias de Gemeente-Universiteit (GU).
Tijdens de huishoudelijke vergadering van de afdeling Amsterdam van het Nederlands Onderwijzers-Genootschap (NOG), in get gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen op de Nieuwezijd, spreekt K.H. Bouman over ‘Lastige kinderen’. Hij pleit voor samenwerking tussen pedagogen en psychiaters.

Delen: