24 april 1941. Afschaffing fietsbelasting in Amsterdam

Op 24 april 1941 schaft de Duitse bezetter in Amsterdam de gehate fietsbelasting af. Tot dat moment moet elke Amsterdammer per jaar per fiets 2 gulden 50 betalen voor een zogenaamd ‘fietsplaatje’: een koperen penning die de fietser altijd bij zich moet dragen. Met de afschaffing van de fietsbelasting probeert de bezetter de Amsterdammers te paaien. Het Vaderland schrijft ronkend dat ‘dit bewijst dat de bezettingsoverheid er naar streeft (...) de levensomstandigheden van de Nederlandsche bevolking zooveel mogelijk te verlichten’. De NSB deelt strooibiljetten uit waarin de afschaffing van de fietsbelasting ‘waartegen de NSB gedurende het democratische regiem vergeefs streed’ wordt geprezen. 

Lees hier het artikel dat in Ons Amsterdam verscheen over de vrijstelling van fietsbelasting, die werkloze Amsterdammers tijdens de crisis van de jaren ‘30 genoten. 

Stadsarchief Beeld: Een Amsterdammer moet zijn fietsplaatje laten zien, 1927. Stadsarchief Amsterdam / Vereenigde Fotobureaux N.V.

Delen:

Dossiers:
Politiek Vervoer
Rubriek:
Actueel
Tijdperk:
1900-1950