nieuws

Rokin Extra 9: Rokin 38 - Biljarts, horloges en stiletto's

Rokin 38 De PoolOok over Rokin 38 is meer te vertellen dan we in ons november-decembernummer kwijt konden.  Rond 1875 was hier café De Pool (die naam is nog een beetje zichtbaar op de gevel). In 1880 werd het door architect J. van Looy  verbouwd tot restaurant. In november 1887 vestigde zich er Henri Jullien, die pendules en horloges verkocht. In april 1906 verhuisde die naar het buurpand Rokin 36, waar op de zijgevel nog steeds een prachtige muurreclame van de firma te zien is.  Op nummer 38 werd hij opgevolgd door de firma Ruys, verkoper van ‘ kantoormachines’, vooral van het merk Hammond. Hier werden cursussen machineschrijven en stenografie verzorgd. Op 7 december 1925 werd die firma getroffen door een grote brand.  Ruys’  Handelsvereeniging (zoals de zaak intussen heette verhuisde naar nummer 36. Op 38 kwam nu  de Netherlands Fox Film Company, Daar kon men, volhens een advertentie in dagblad Het Volk van 14 februari 1928, terecht voor toegangskaarten voor een vertoning “voor de pers, medici, leger- en marine-autoriteiten” in de bovenzaal van Tuschinski van de documentaire De doodende kus, “een film ter bestrijding der geslachtsziekten” .  En in 1938 bracht Fox de documentaire Aniakchak uit, opgenomen door de missionaris Bernard Hubbard S.J. over diens expeditie met (bekeende) Eskimo’s naar een gevaarlijke vulkaan op Alaska. “Deze leerrijke, boeiende film is door de Katholieke Filmkeuring bijzonder aangeprezen. Zij wordt a.s. Zondagmorgen in de Cinema Parisien vertoond.”

Lees meer...

Korfbalclub Blauw-Wit 100 jaar

Blauw Wit korfbal logoAfgelopen vrijdag 16 december vierde de AKC (Amsterdamsche Korfbal Club) Blauw-Wit zijn eeuwfeest en kreeg uit handen van sportwethouder en  loco-burgemeester Eric van er Burg de gemeentelijke Jubileumpenning.

 

Lees meer...

Rokin Extra 7: Scheltema: meer dan een boekhandel

Scheltema BeurssteegOp 6 juni 1853 liet Johannes Hendrik Scheltema per advertentie in het Algemeen Handelsblad weten dat hij op de hoek van de Kromelleboogsteeg en de Beursstraat - zoals het smalle stukje tussen Rokin en Dam toen nog heette - een boekhandel was begonnen. (Zie foto.) Hij was de bijna twintig jaar jongere broer van Amsterdams eerste gemeentearchivaris P. Scheltema, die ook wel Piet Perkament werd genoemd. Zoals de meeste boekhandelaren toen was hij ook uitgever. Maar al na nog geen 15 jaar deed Scheltema zijn zaak over aan  Tjomme van Holkema en ging de zaak Scheltema & Holkema’s Boekhandel heten. Van Holkema deed de winkel in januari 1882 over aan Klaas Groesbeek, die drie jaar later de zaak verplaatste naar nieuwbouw, Rokin 74, hoek Wijde Kapelsteeg. Onder zijn leiding groeide zowel de uitgeverij als de boekhandel als kool. Hij overleed in 1936, een maand na het besluit tot demping van het Rokin, waarvan hij een fel tegenstander was.

Opvallend is dat in Groesbeeks tijd de zaak veel meer was dan een boekwinkel/uitgeverij. Net als heel wat andere boekwinkels fungeerde  de winkel als postadres voor plaatsers van personeelsadvertenties. En je kon er af en toe ook petities tekenen. Zoals in 1916 het ‘adres-Treub’ waarin erop werd aangedrongen de ontslagname van deze daadkrachtige minister en oud-wethouder niet de accepteren. Bijzonderder was de ‘plaatzaal/plaathandel’ (etsen en gravures). Auteurs en kunstenaars waren er kind aan huis.

   In juni 1975 verhuisde de zaak - inmiddels uitgebreid met de academische boekhandel van P.H. Vermeulen - naar het Spui en tien jaar later naar het Koningsplein. Na eind jaren zestig onderdeel te zijn geworden van het Kluwerconcern, vervolgens van Boekhandels Groep Nederland, die bij elke reorganisatie en andere eigenaars steeds raardere namen kreeg (Selexyz, Polare), is deze kwaliteitsboekhandel weer zelfstandig geworden. Nu is ‘Scheltema’ weer terug op het Rokin, ongeveer tegenover de plek waar het allemaal begon.  En opnieuw zeer veelzijdig.  Weliswaar zonder uitgeverij en kunsthandel, maar wel met een koffiehoek en allerlei evenementen. 

Marius van Melle