De gangen van de Willemsstraat

Om de herinnering levend te houden aan de erbarmelijke woonomstandigheden in de Jordaan van vroeger eeuwen bedacht Mieke Krijger van de Stichting Jordaanmuseum in 2005 het ‘Gangenproject’, verwijzend naar de talloze gangen tussen de huizen die naar met krotten bebouwde achtererven voerden. Dat project is nu gerealiseerd, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Op 5 maart vond de feestelijke onthulling plaats. In de Willemsstraat, tussen nummer 22 en 110 is met informatietegels in de bestrating de plek aangegeven van de Schiemakersgang, Wijde Gang, Kaas- en Broodgang, Lobbetjesgang, Lange Sieuwertsgang en Het Klooster. Op de zijmuur van nummer 22 hangt een groot bord met achtergrondinformatie.

Op 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni verzorgen Krijger en anderen wandelingen langs Jordaangangen.
Voor meer informatie: http://www.jordaanmuseum.nl/